Neurociencia y educación: cómo aprenden mis alumnos y cómo puedo ayudarles a mejorar [Curs tancat]

Price 85€
escola-d-estiu11-CEE-015

 

Inscripció al curs

La inscripció podràs realitzar-la des del 3 de maig fins al 27 de juny de 2021 clicant al següent:

 • CURS TANCAT

Si no tens usuari Blanquerna, l'hauràs de crear clicant sobre l'opció "no tinc usuari" i registrant-te abans de seguir endavant amb el procés d'inscripció. Si tens qualsevol dubte sobre com fer el procés de registre o de matrícula, pots consultar la següent guia de matrícula.

El curs s'impartirà de l'1 al 14 de juliol de 2021 (veure pla de treball més endavant).


Descripció del curs

Com aprenen els nostres alumnes i com els podem ajudar a millorar el seu aprenentatge des de la nostra tasca docent diària? L'objectiu d'aquest curs és conèixer, comprendre i aprendre a integrar la neurociència a l'aula per millorar el procés d'ensenyament-aprenentatge dels nostres estudiants.

El curs va dirigit a mestres i professors d'infantil, primària i secundària aixi com a altres professionals i estudiants de matèries afins (psicologia, treball social, pedagogia...). El curs profunditzarà, des d'una perspectiva amena i entenedora, en aquells conceptes de la neurociència que ajuden als docents a entendre millor els processos d'aprenentatge dels alumnes. Aquesta millor comprensió permetrà a cada professional de l'educació poder posar en pràctica algunes claus de millora en la docència diària amb la finalitat última de millorar la qualitat de l'aprenentatge dels alumnes i de la docència impartida.

Etapa/destinataris

 • Infantil, primària i ESO

Pla de treball

Vegeu el pla de treball del curs, on s'inclou el calendari específic, temari, activitats, avaluació....


Objectius

 • Ser capaç de conèixer, comprendre i aprendre a integrar la neurociència a l'aula per millorar el procés d'ensenyament-aprenentatge dels estudiants
 • Poder dotar al professorat assistent dels coneixements bàsics de neurociència per entendre els canvis que es produeixen a l'aula
 • Facilitar estratègies de millora de l'activitat docent relacionades amb el procés d'ensenyament-aprenentatge
 • Proporcionar eines metodològiques perquè els docents puguin ser els gestors del procés d'ensenyament-aprenentatge ajudant a la millora dels resultats d'aprenentatge dels seus estudiants.

Continguts

Tema 1. Què és i què no és la neurociència educativa?

 • Què és la neurociència educativa?
 • Per ser un bon docent, necessito conèixer el funcionament del cervell?

Tema 2. Conèixer com funciona i aprèn el cervell per al disseny de metodologies pedagògiques

 • Una mirada al sistema nerviós
 • Entendre les funcions cognitives
 • Herència o ambient

Tema 3. Perquè és important conèixer les etapes maduratives del cervell humà?

 • Etapes del neurodesenvolupament
 • Períodes sensibles: el cervell infantil: implicacions pedagògiques per a l'educació infantil i primària
 • El cervell adolescent: implicacions pedagògiques per a l'educació secundària

Tema 4. Aprenentatge i memòria

 • Quins són els canvis que sustenten l'aprenentatge i la memòria?
 • L'oblit: causes i solucions.

Tema 5. Aprenentatge i atenció

 • Cervell i atenció. Processos bàsics
 • Cervell en multi-tasques
 • Estratègies per millorar l'atenció a classe

Tema 6. Aprenentatge i creativitat

 • Funcions executives en la pràctica d'aula
 • Funcions executives i creativitat
 • Com desenvolupar la creativitat a l'aula

Tema 7. Aprenentatge i llenguatge

 • Llenguatge: processos neuropsicològics i educatius
 • La comunicació, la base de l'educació
 • Comunicació no verbal
 • Comunicació verbal a l'aula: claus per una comunicació docent eficaç

Tema 8. Aprenentatge, intel·ligència i emoció

 • Aprenentatge, memòria i emocions
 • Quocient d'intel·ligència i intel·ligències múltiples
 • Intel·ligència emocional
 • Intel·ligències múltiples a l'aula
 • Com generar un bon clima d'aula?

Tema 9. Aprenentatge cooperatiu, aprenentatge social

 • El cervell social
 • Aprendre amb i dels altres

Tema 10. La metodologia docent com a motor del canvi


Metodologia

Curs online teòric amb aplicacions pràctiques a l'aula. La metodologia d'aquest curs s'emmarca en l'estructura d'un curs Moodle de manera que els estudiants podran treballar els continguts del curs en diferents formats virtuals.


Cada bloc de contingut estarà guiat per un vídeo explicatiu o bé una sessió síncrona virtual. Es preveu un mínim de 5 sessions síncrones (en horari de tarda) que els estudiants podran visualitzar posteriorment, però es requerirà un mínim d'assistència per tal de poder superar l'avaluació del curs. Així mateix, cada bloc de contingut comptarà amb material de lectura i audiovisuals, així com materials complementaris d'ampliació dels temes tractats.

Per a més informació, consultar el pla de treball. 


Docent

Judit Subirana Mirete. Doctora en Psicologia; neuropsicòloga i docent de la Universitat de Manresa (UVic-UCC) i de la Universitat Internacional de La Rioja (UNIR). Pràctica clínica privada. Experiència docent universitària en cursos i estudis oficials de Grau i Màster així com en cursos i formacions de format curt.

 


Contacte:

Contacte general: fpceefctp@blanquerna.edu

Informació sobre els cursos: sioefpcee@blanquerna.edu 

Qüestions i problemes relacionats amb la matrícula: FPCEESecretariaacademica@blanquerna.edu