Diploma de especialización universitaria en creación y liderazgo de redes por el éxito educativo en contextos de alta complejidad

Credits 30 ECTS
Degree DirectorDr. Jordi Longás Mayayo
masters-i-postgraus-url11-DEU-CLXEECAC

En els darrers anys assistim a l'emergència de les xarxes de centres educatius i xarxes socioeducatives cercant la millora de l'èxit escolar i la inclusió educativa. Aquesta nova forma de treball professional esdevé una de les innovacions educatives i socials més potents en diversos llocs del mon, cercant l'ampliació o enriquiment dels entorns d'aprenentatge i la construcció de capital social comunitari. La col·laboració en xarxa entre els diferents nivells de l'Administració i els actors locals (escoles, instituts, serveis socials, entitats del tercer sector, serveis de salut, empreses, etc.) materialitza el principi de coresponsabilitat educativa i dóna sostenibilitat als projectes de millora contínua des de la perspectiva d'equitat. Estan sent una efectiva forma de treball en contextos complexos i d'alta vulnerabilitat. Alguns exemples de referència en el nostre context llatinoamericà són: el Plans Educatius d'Entorn, el projecte Educació 360º i el programa CaixaProinfància, entre d'altres experiències consolidades a Espanya; las Redes de Mejoramiento Escolar i la Red de Escuelas Líderes, a Xile; las Redes de Escuelas ALDA, a Paraguai; o  la Red de Escuelas de Aprendizaje, a Argentina. Com en altres experiències precursores d'aquest nou paradigma, anteriorment sorgides a EE.UU., França, Escòcia, Austràlia o Dinamarca, es confirma el potencial d'aquestes iniciatives de col·laboració transversal en millores d'inclusió educativa, cohesió social, rendiments escolars i aprenentatge/ desenvolupament professional.

El títol que presentem cerca formar professionals en la promoció, lideratge i avaluació de xarxes per a l'èxit educatiu, donant una sòlida formació teòrico-pràctica, coneixement de bones pràctiques i recursos per al treball en xarxa. Complementa el títol d'expert, ampliant les competències i recursos centrats en  l'acompanyament socioeducatiu, l'apoderament d'infants. adolescents i famílies i l'èxit educatiu amb les competències de dinamització i lideratge de les xarxes.

Destinataris

Aquest curs està adreçat a persones graduades, llicenciades i diplomades en Educació, Pedagogia, Psicopedagogia, Psicologia, Treball Social, Educació Social, Sociologia, Logopèdia i altres disciplines afins. En el cas d’estudiants amb titulacions estrangeres podran accedir aquells que acreditin la formació equivalent segons els plans d’estudis del país de referència. 

També s’admetran altres persones amb títols universitaris oficials que hagin obtingut la corresponent capacitació pedagògica (CAP, Màster de Secundària) i/o que demostrin amb el seu CV experiència i relació amb el sector de l‘educació ja sigui com educadors o gestors.

Finalment, també hi podran accedir a aquesta formació aquelles persones que sense tenir titulació universitària demostrin un mínim de 5 anys d’experiència professional dins el sector de l’educació. En aquest cas els estudiants només podran optar a obtenir un  Certificat d’Extensió Universitària.