CA0R0SW

Josep MariaClosaRusinés

pepclosa360@gmail.com
Degrees/Subjects

Pla d'Estudis de Mobilitat FCRI

Màster Universitari en Estratègia i Creativitat Publicitàries

Màster Universitari en Estratègia i Creativitat Publicitàries