DZ0R0EN

DanielDomenjóRoque

danieldomenjo@yahoo.com
Degrees/Subjects

Màster Universitari en Periodisme Avançat. Reporterisme

Màster Universitari en Periodisme Avançat. Reporterisme

Màster Universitari en Comunicació Política i Social

Màster Universitari en Comunicació Política i Social