AO0B1ZO

JoanAsensioBarceló

jasensio@innuo.com
Degrees/Subjects

Pla d'Estudis de Mobilitat FCRI

Màster Universitari en Estratègia i Creativitat Publicitàries

Màster Universitari en Estratègia i Creativitat Publicitàries