DO0P3ZR

JorgeDel RioPerez

jorgedp@blanquerna.edu
Degrees/Subjects

Màster Universitari en Estratègia i Creativitat Publicitàries

Màster Universitari en Estratègia i Creativitat Publicitàries