IS0M0ZR

JorgeIglesiasMartinez

jordiim@blanquerna.edu
Degrees/Subjects

Pla d'Estudis de Mobilitat FCRI

Màster Universitari en Estratègia i Creativitat Publicitàries

Màster Universitari en Estratègia i Creativitat Publicitàries