Length of program 2 anys
Credits 60 ECTS
CoordinationDra. Lourdes Artigas (URL)
Application Oberta

masters-i-postgraus-url11-MAP-7007

En coordinació amb tot l’equip docent i de coordinació del Màster Iberoamericà en Teràpia Sistèmica (Barcelona, Quito, La Serena, Lima), tant de la part online com de la part presencial, apostem per una formació de qualitat, procurant que les circumstàncies que estem vivint afectin el mínim possible al pla acadèmic establert. Sobretot, apostem perquè no es vegi afectada la qualitat formativa del màster, per tant al llarg del curs 21-23 es seguirà el pla d’estudis previst.
En cas de necessitat, igual que s’ha fet enguany, es farà una adaptació de tot allò que requereix presencialitat, traslladant allò que es pugui en format online temporalment, o allargant la data d’acabament del curs pel desenvolupament de les pràctiques.