Detecció i intervenció en dificultats d’aprenentatge: dislèxia, TDAH, discalcúlia i TANV [CURS TANCAT]

escola-d-estiu

 

Descripció del curs:

En aquest curs es treballaran les característiques específiques de cada trastorn i els instruments per a la seva detecció precoç. S’aplicaran estratègies i s’utilitzaran materials i eines pràctiques per a la intervenció a l'escola i a la consulta, i es facilitaran pautes de comunicació amb famílies i altres professionals. Aquests aprenentatges s’integraran elaborant un programa d’intervenció ajustat a les necessitats dels participants.


Objectius: 
 

  • Conèixer les característiques de cada trastorn per comprendre’n la seva naturalesa i com afecten als alumnes amb dificultats.
  • Aplicar les pautes de detecció per afavorir-ne la detecció precoç.
  • Aplicar les estratègies, materials i eines pràctiques d’intervenció. 
  • Analitzar i extreure conclusions d’intervenció en casos reals rellevants al context dels participants a partir dels materials treballats, elaborant un programa d’intervenció específic.

Continguts: 

  • Mòdul 1: Característiques de cada trastorn. Instruments de detecció i/o diagnosi. Aplicació pràctica en casos aportats per la docent i/o aquells que els participants vulguin compartir a partir de la seva realitat / experiència. 

  • Mòdul 2 i 3: Dislèxia i Discalcúlia. Estratègies i eines d’intervenció. Models i exercicis d’intervenció. Aplicació i treball en casos pràctics. 

  • Mòdul 4: TDAH i TANV. Models i exercicis d’intervenció. Aplicació i treball en casos pràctics. 

  • Mòdul 5: Elaboració de programes i/o materials específics d’intervenció, segons les necessitats dels participants. Qüestionari d’avaluació final (breu i senzill) dels aprenentatges bàsics del curs.


Metodologia: 

Cada sessió es centra en un trastorn específic, combinant la informació teòrica, l'accés a diversos materials pràctics, i la realització d'una tasca (a triar entre dues opcions) on s'apliquen estratègies de detecció, o d'intervenció, o d'adaptació de materials. Es treballarà sobre casos reals, amb materials audiovisuals i escrits representatius de cada trastorn. Es donarà especial atenció als casos específics que els participants vulguin aportar. S’elaboraran materials adaptats als alumnes amb aquests trastorns, basats en materials reals de suport a la pràctica docent (recursos al web, programes informàtics, fitxes, llibres de text, exercicis de reforç, etc.). 


Docents:

Mercè Gonzàlez Calderón. Psicòloga especialista en TDAH, dislèxia i altres dificultats d’aprenentatge en nens, adolescents i adults. Combina la pràctica clínica amb la formació a docents i professionals externs. Fundadora i Directora de PsicoAvant Badalona, gabinet de Psicologia i Logopèdia.