AM0M0LB

AlbertAdamMorell

albertam3@blanquerna.edu
Degrees/Subjects

Màster Universitari en Psicologia del Treball, Organitzacions i Recursos Humans