Let's plan English in a competency way [Curs tancat]

Modality On-site
Price 85€
escola-d-estiu11-CEE-003

Inscripció al curs

Inici del curs 1 de juliol 

Accés a la plataforma d'inscripció en línia

La inscripció podràs realitzar-la des del 3 de maig fins al 27 de juny de 2021 clicant al següent:

  • CURS TANCAT

Si no tens usuari Blanquerna, l'hauràs de crear clicant sobre l'opció "no tinc usuari" i registrant-te abans de seguir endavant amb el procés d'inscripció. Si tens qualsevol dubte sobre com fer el procés de registre o de matrícula, pots consultar la següent guia de matrícula


Descripció del curs

El curs va dirigit principalment a Mestres especialistes d’anglès de primària que tinguin la necessitat o curiositat de saber/voler programar l’anglès seguint el nou currículum basat en competències. El secret de les aules de i en llengua estrangera que funcionen és que s'aconsegueix que els alumnes siguin realment competents en la llengua d'aprenentatge i la utilitzin de forma natural en contextos reals de les seves vides.

En aquest curs us proposem la construcció conjunta de propostes de millora per fer les vostres aules més capacitadores i competencials. Parlarem sobre temes clau com l'ensenyament i aprenentatge competencial de llengües estrangeres, nous enfocaments metodològics facilitadors d'aprenentatges en llengua estrangera, el treball dels continguts lingüístics en un marc d'aprenentatge competencial, recursos digitals per l'ensenyament i aprenentatge de la llengua estrangera i l'avaluació per a aprendre i de l'aprenentatge a l'aula de llengua estrangera, entre d'altres.

Ho farem tot combinant trobades sincròniques i altres en format asincrònic.

Pla de treball

Vegeu el pla de treball del curs


Objectius

  • Capacitar i dotar d'eines el professorat de llengua estrangera per crear situacions d'aprenentatge competencials.
  • Capacitar per millorar la pràctica docent apropant al professorat a noves propostes metodològiques en el marc de l'aprenentatge de les llengües estrangeres.
  • Capacitar per posar en pràctica estratègies per a la gestió i dinamització de l'aula com el treball col·laboratiu, la gamificació i les eines digitals.
  • Capacitar per avaluar d'una manera competencial tot proveint al professorat d'eines per al disseny d'una avaluació competencial per a aprendre i dels aprenentatges.

 


Continguts

  • Creació de situacions d'aprenentatge competencials per a aprendre llengües estrangeres.
  • Opcions metodològiques per a aconseguir aprenentatges útils: PBL, gamification, cooperative learning, flipped learning...
  • Tecnologia digital (recursos) que poden contribuir a millorar l'ensenyament i l'aprenentatge de llengües estrangeres a les nostres aules.
  • El treball dels continguts lingüístics en el marc d'un aprenentatge competencial; exemples d'activitats per desenvolupar la dimensió de comunicació oral i escrita.
  • L'avaluació competencial i la importància del feedback en l'aprenentatge d'una llengua estrangera.

Metodologia

El curs serà principalment pràctic i en anglès; en el qual la teoria es treballarà des d'una perspectiva pràctica i dinàmica. Fomentant la col·laboració així com el treball cooperatiu i inclusiu entre els participants.

 

Hi haurà sessions virtuals sincròniques amb Google meet

 

Presentació de models i experiències durant les sessions sincròniques

 

Presentació i ús d'estratègies i recursos didàctics durant les sessions sincròniques

 

Treball autònom i posades en comú.

 

Anàlisi individual i col·lectiva de la mateixa pràctica docent.

 

 


 

Docent

Marta Hernández Aznar. Mestre d'EGB, especialitat Filologia anglesa per la Universitat de Barcelona. Grau en Estudis anglesos (antiga Filologia anglesa) per la Universitat de Barcelona. Títol de mestra de Català. Postgrau de Metodologia CLIL per la Universitat de Nottingham. Cap d'estudis durant 10 anys en l'escola Bellavista de Les Franqueses del Vallès. Actualment mestra a l'escola Mestre Enric Gibert i Camins de Barcelona com a especialista d'anglès portant a terme el projecte GEP (Generació Plurilingüe).


Contacte:

Contacte general: fpceefctp@blanquerna.edu

Informació sobre els cursos: sioefpcee@blanquerna.edu 

Qüestions i problemes relacionats amb la matrícula: FPCEESecretariaacademica@blanquerna.edu