AY0P0SA

LaiaAixalàPàmies

laiaap4@blanquerna.edu
Degrees/Subjects

Màster Universitari en Formació del Professorat d'ESO i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyament d'idiomes. Anglès.