Credits 18 ECTS
CoordinationDr. Jesús Fortuño Godes
Application Oberta
Modality On-site
masters-i-postgraus-url11-TEU-3018

Mòdul 1. Planificació i estratègia empresarial (3 ECTS)

1. La planificació operativa i la planificació estratègica
2. Estratègia empresarial
3. Àrees de planificació operativa en les organitzacions esportives
4. El quadre de comandament integral
5. La planificació estratègica del sistema esportiu

Mòdul 2. Economia i finances (4 ECTS)

1. El compte de resultats
2. Ingressos/Cobraments. Despeses/Pagaments
3. Les inversions i les despeses d’amortització
4. El pressupost de les operacions ordinàries
5. El resultat financer
6. El concepte de resultat
7. El cash-flow
8. Aspectes relacionats amb la fiscalitat
9. L’anàlisi del compte de resultats
10. El balanç de situació
11. La rendibilitat, autofinançament i creixement
12. Les inversions
13. Les fonts de finançament de l’empresa
14. Tresoreria

Mòdul 3. Gestió de persones (4 ECTS)

1. La motivació de les persones i el perfil de motius del líder o gestor de projectes
2. La gestió de recursos humans com a procés d’adequació entre el lloc imposat i la persona
3. Els principals sistemes de gestió de persones
4. Recompensa i retribució
5. Voluntariat en competicions esportives

Mòdul 4. Màrqueting i patrocini esportiu (4 ECTS)

1. El servei esportiu. Característiques i tipologia
2. El client. Característiques i tipologia
3. El mercat. Característiques de les empreses
4. Pricing estratègic
5. Gestió de la capacitat a les instal·lacions esportives
6. Del màrqueting al màrqueting digital
7. Els mercats hi-tech i el seu desenvolupament
8. Impactes de la revolució digital
9. El pla de màrqueting digital en el sector esportiu i de lleure
10. Les xarxes socials en el sector esportiu i de lleure
11. El màrqueting mòbil
12. Campanyes mitjançant aplicacions (in-App i advergaming)
13. Les principals mètriques del màrqueting digital
14. El patrocini esportiu

Mòdul 5. La gestió de nous espais de pràctica esportiva i de lleure (3 ECTS)

1. Introducció. Noves pràctiques, nous espais
2. Grans esdeveniments
3. La pràctica esportiva en espais públics. Un camp emergent d’accions socials a través de l’esport
4. Individualització de les pràctiques