Credits 18 ECTS
CoordinationDr. Jesús Fortuño Godes
Application Oberta
Modality On-site
masters-i-postgraus-url11-TEU-3018

Objectius

  • Desenvolupar l’esperit emprenedor en l’estudiant, per tal d’afavorir la innovació en les organitzacions esportives i del lleure.
  • Consolidar una visió de la gestió del lleure i de l’esport com un instrument idoni per afavorir el canvi social, amb un important potencial transformador de societats i generador de riquesa i benestar.

Competències transversals 

  • Mostrar esperit crític i compromís ètic.
  • Actuar de manera respectuosa amb el medi ambient, així com de reconèixer i respectar la diversitat cultural.

Competències específiques 

  • Identificar els elements conceptuals i procedimentals per comprendre les característiques socials, econòmiques i culturals de les diferents propostes de gestió del lleure i del sector esportiu.
  • Comprendre l’estructura del sistema esportiu i el marc legal bàsic.
  • Gestionar projectes a partir de la identificació d’oportunitats i necessitats del mercat esportiu.
  • Elaborar un pla d’empresa a partir d’una idea de negoci.
  • Identificar i utilitzar instruments informàtics adequats per a la gestió esportiva.