Length of program 1 semestre
Credits 19 ECTS
CoordinationDr. Jesús Fortuño Godes
Application Oberta
Modality On-site
masters-i-postgraus-url11-TEU-3017

Mòdul 1. Habilitats directives i de gestió (3 ECTS) 

1. L’equip d’un projecte
2. Liderar un projecte 
3. Lideratge 
4. Innovació i gestió del canvi
5. Estratègies per a l’expansió d’empreses del sector esportiu

Mòdul 2. Gestió avançada de projectes esportius (4 ECTS)

1. Introducció i certificació dels directors de projecte
2. Les metodologies actuals en la direcció i gestió de projectes
3. Cap a un model específic de direcció i gestió de projectes en l’esport 
4. Fonts documentals per dirigir projectes en l’esport

Mòdul 3. Els grans esdeveniments esportius (4 ECTS)

1. Els esdeveniments esportius 
2. Els grans esdeveniments com a oportunitat de negoci 
3. Reptes en la gestió de grans esdeveniments esportius 
4. Fase de candidatura 
5. Pla director 
6. Manual operatiu 
7. El finançament dels grans esdeveniments esportius

Mòdul 4. Els projectes socioeducatius dirigits a col·lectius específics (4 ECTS)

1. Introducció als projectes dirigits a col·lectius específics 
2. Projectes dirigits a gent gran 
3. Projectes d’esport i activitat física en l’àmbit de la inclusió social 
4. Projectes d’intervenció esportiva amb immigració estrangera 
5. La gestió de programes d’educació en el lleure per a nens i joves 
6. La relació entre els diferents agents educatius (formal, no formal i informal) 
7. La inclusió i transformació social com a repte en la gestió de projectes 
8. Aspectes a considerar en els projectes d’esport per al desenvolupament 
9. Aspectes a considerar en investigacions en l’àmbit de l’esport per al desenvolupament 
10. Els projectes esportius solidaris

Mòdul 5. Els projectes turístics esportius i en el medi natural (4 ECTS)

1. Les activitats en el medi natural
2. Model de desenvolupament territorial
3. Perfils professionals sol·licitants en el sector
4. Formació i titulacions oficials en l’àmbit de l’activitat física i esportiva en el medi natural
5. Prevenció de riscos en el medi natural
6. Assegurances i responsabilitat civil en activitats i esdeveniments a l’aire lliure
7. El turisme esportiu des de la lògica postfordista
8. Impactes, límits i reptes en la gestió del turisme esportiu
9. Planificació i polítiques públiques en turisme esportiu
10. Disseny de productes de turisme esportiu i actiu
11. La transformació de l’activitat productiva en les empreses d’activitats en el medi natural
12. Agents de suport al desenvolupament de projectes
13. Noves tecnologies aplicades a la gestió del turisme esportiu i actiu
14. Anàlisi de casos