Length of program 1 semestre
Credits 19 ECTS
CoordinationDr. Jesús Fortuño Godes
Application Oberta
Modality On-site
masters-i-postgraus-url11-TEU-3017

Objectius

 • Capacitar l’estudiant per a la gestió de qualsevol organització relacionada amb els sectors esportius i de lleure.
 • Promoure la formació pràctica vivencial en entorns reals i la reflexió vivencial pel que fa a la pròpia implicació del professional de la gestió esportiva i del lleure.

Competències transversals 

 • Mostrar esperit crític i compromís ètic.
 • Actuar de manera respectuosa amb el medi ambient, així com de reconèixer i respectar la diversitat cultural.

Competències específiques 

 • Identificar els elements conceptuals i procedimentals per comprendre les característiques socials, econòmiques i culturals de les diferents propostes de gestió del lleure i del sector esportiu.
 • Comprendre l’estructura del sistema esportiu i el marc legal bàsic.
 • Reconèixer els aspectes bàsics de la direcció empresarial, determinant objectius estratègics i l’estructura d’una organització esportiva.
 • Integrar-se en qualsevol àrea funcional d’una organització esportiva, desenvolupant les tasques de gestió requerides.
 • Gestionar projectes a partir de la identificació d’oportunitats i necessitats del mercat esportiu.
 • Elaborar un pla d’empresa a partir d’una idea de negoci.
 • Identificar i utilitzar instruments informàtics adequats per a la gestió esportiva.