Length of program 1 any
Timetable De dimarts a divendres 9.00 a 17.00
Credits 20 ECTS
CoordinationDra. Berta Vall; Dr. Jaakko Seikkula
Application Oberta

masters-i-postgraus-url

Competències transversals

  • Capacitat auto-reflexiva personal i professional.
  • Gestionar la informació de forma reflexiva per transformar-la en coneixement aplicable en els processos de millora i innovació professional.
  • Ser capaç d’assumir responsabilitats i prendre decisions en la gestió de la intervenció terapèutica, des d’una aproximació dialògica.
  • Integrar els valors ètics en la pròpia conducta professional i en la gestió de la intervenció terapèutica.

Competències específiques

  • Saber analitzar l'Open Dialogue en el context d'altres teories piscològiques.
  • Dominar la terminologia i els conceptes de l'Open Dialogue.
  • Ser capaç d'aplicar les tècniques de l'Open Dialogue en contextos clínics.
  • Saber establir una relació terapèutica horitzontal.
  • Ser capaç de generar canvis estructurals en el propi centre de salut mental.