EQ0S0AL

AlexEscolàSerra

alexes1@blanquerna.edu
Degrees/Subjects

TEU en Atenció a la Diversitat en Entorns Educatius

Màster Universitari en Atenció a la Diversitat i Educació Inclusiva.MADI-1