Toxicomanies i habilitats comunicatives i socials als centres penitenciaris (2 ECTS).

Credits 2 ECTS
Degree DirectorAntònia Coll Cámara, PhD | Montserrat Sánchez Roig
CoordinationDra. Isabel Fernandez Prieto
Price 230€
masters-i-postgraus-url

Curs de Formació Continuada

Fitxa del curs

Títol: Toxicomanies i habilitats comunicatives i socials als centres penitenciaris (2 ECTS).
Coordinació: Isabel Fernàndez, PhD | isabelfp@blanquerna.edu.
Direcció: Antonia Coll i Montserrat Sánchez.
Destinataris: titulats en Infermeria.
Preu: 230 €. 
Descompte (no acumulatiu) del 15% en el preu de la matrícula a: alumni, estudiants de la Facultat de Ciències de la Salut Blanquerna-URL i membres del COIB*.
*Cal aportar l'últim rebut d'aquest any.
Places: 20. Les places són limitades i s’atorgaran per rigorós ordre d’inscripció.
Calendari: 15 de novembre de 2019, 14 de desembre de 2019, 17 i 18 de gener de 2020 i 27 de març de 2020. 
Horari: 15 de novembre i 14 de desembre de 9 a 14h. 17 de gener de 17.30 a 19.30h. 18 de gener de 11.30 a 14.30h. 27 de març de 15 a 19.30h.
Lloc: Campus Martí Codolar. Facultat Ciències de la Salut Blanquerna-URL| Av Cardenal Vidal i Barraquer, 15. Barcelona.  

Presentació

La persona privada de llibertat integra diferents problemes de salut, entre els que trobem l’atenció sanitària a les toxicomanies. La infermera és el professional penitenciari que realitza un abordatge integral de l’usuari per poder orientar, actuar i educar davant el problema de la toxicomania oferint eines educatives i socials en el tractament de la seva addicció.

Objectius

 • Conèixer els elements de la comunicació terapèutica per millorar l’abordatge de l’atenció infermera de les persones privades de llibertat. 
 • Identificar els programes de reducció de danys que s’ofereixen en l’atenció sanitària intra i extrapenitenciària.
 • Caracteritzar el maneig i abordatge infermer de l’usuari amb problemes de toxicomania en el medi penitenciari.
 • Detectar i actuar davant de situacions urgents desencadenants de l'ús i abús de drogues (intoxicació i sobredosi) i transport de drogues il·legals (body packer, body stuffer, etc). 

Programa

Bloc 1. Habilitats comunicatives i socilas de infermeria en el medi penitenciari

 • Detecció i prevenció de situacions de risc en la relació amb el pacient/intern-a a presó.
 • Comunicació terapèutica i entrevista motivacional en el medi penitenciari.
 • Habilitats socials en el medi penitenciari: detecció i resolució de conflictes. Estratègies per a una millor comunicació.

Bloc 2. Atenció infermeria i maneig al pacient amb toxicomanies: programes de reducció de danys (PMM, PIX)

 • Classificació de drogues i efectes principals.
 • Programes de reducció de danys (PMM, PIX,...).
 • Coordinació intra-extrapenitenciària d’atenció a les addiccions.

Bloc 3. Atenció urgent en toxicomanies 

 • Atenció infermera al pacient amb intoxicació o sobredosi de drogues d’abús.
 • Classificació de drogues i efectes principals.
 • Maneig de l’usuari body-packer, body-stuffer, body-pusher.

Professorat

 • Antonia Coll, PhD. Infermera i psicopedagoga. Doctora en Investigació Pedagògica. Exresponsable d’Infermeria de Serveis Penitenciaris i Rehabilitació. Departament de Justícia.
 • Montserrat Sánchez. Infermera i psicopedagoga. Infermera assistencial EAPP La Roca del Vallès 1 (Centre Penitenciari Quatre Camins). 
 • Yolanda Tarrés. Infermera. Exresponsable del Programa de Toxicomanies Centre Penitenciari d’Homes de Barcelona. Infermera assistencial de l'ICS. 
 • Antonia Gómez. Infermera i psicologa. Infermera assistencial EAPP Tarragona (Centre Penitenciari Tarragona).
 • Lourdes Rubi. Educadora social. Funcionaria de règim interior del Centre Penitenciari Quatre Camins.

Procés d’inscripció

Per inscriure's al curs, cal enviar un email al Servei d’Informació i Orientació a l’Estudiant (SIOE), bsalutsioeinfor@blanquerna.edu, fent constar en l’assumpte el nom del curs i afegint el formulari d'inscripció degudament complimentat, com a document adjunt.

Documentació que cal adjuntar (escanejada per les dues cares):

Certificat d'assistència

Els participants al curs rebran un certificat d’assistència. Per obtenir-lo es requereix una assistència igual o superior al 80% de les sessions.

Informació

Servei d'Informació i Orientació a l'Estudiant (SIOE)
bsalutsioeinfor@blanquerna.edu