Toxicomanies i habilitats comunicatives i socials als centres penitenciaris (Curs tancat)

Credits 2 ECTS
Degree DirectorAntònia Coll Cámara, PhD | Montserrat Sánchez Roig
CoordinationDra. Isabel Fernandez Prieto
Price 230€
masters-i-postgraus-url

Curs de Formació Continuada

Fitxa del curs

Títol: Toxicomanies i habilitats comunicatives i socials als centres penitenciaris (2 ECTS)
Coordinació: Dra. Isabel Fernàndez | isabelfp@blanquerna.edu
Direcció: Dra. Antonia Coll i Montserrat Sánchez.
Destinataris: titulats en Infermeria.
Preu:  230 €
Els Alumni i estudiants de la Facultat de Ciències de la Salut Blanquerna-URL i membres del COIB* tindran un 15% de descompte en el preu de la matrícula. Els descomptes no són acumulatius.
*Cal aportar l'últim rebut d'aquest any
Places: 20
Les places són limitades i s’atorgaran per rigorós ordre d’inscripció.
Calendari: 
15 de novembre 2019 , de 9 a 14h
14 de desembre 2019, de 9 a 14h
17 de gener 2020, 17.30 a 19.30h
18 de gener 2020, d'11.30 a 14.30h

27 de març 2020, de 15 a 19.30h
Lloc: Campus Martí Codolar. Facultat Ciències de la Salut Blanquerna-URL| Av Cardenal Vidal i Barraquer, 15. Barcelona 

Presentació

La persona privada de llibertat integra diferents problemes de salut, entre els que trobem l’atenció sanitària a les toxicomanies. La infermera és el professional penitenciari que realitza un abordatge integral de l’usuari per poder orientar, actuar i educar davant el problema de la toxicomania oferint eines educatives i socials en el tractament de la seva addicció.

Objectius

 • Conèixer els elements de la comunicació terapèutica per millorar l’abordatge de l’atenció infermera de les persones privades de llibertat. 
 • Identificar els programes de reducció de danys que s’ofereixen en l’atenció sanitària intra i extrapenitenciària.
 • Caracteritzar el maneig i abordatge infermer de l’usuari amb problemes de toxicomania en el medi penitenciari.
 • Detectar i actuar davant de situacions urgents desencadenants de l'ús i abús de drogues (intoxicació i sobredosi) i transport de drogues il·legals (body packer, body stuffer, etc). 

Programa

Bloc 1. Habilitats comunicatives i socilas de infermeria en el medi penitenciari

 • Detecció i prevenció de situacions de risc en la relació amb el pacient/intern-a a presó
 • Comunicació terapèutica i entrevista motivacional en el medi penitenciari
 • Habilitats socials en el medi penitenciari: detecció i resolució de conflictes. Estratègies per a una millor comunicació

Bloc 2. Atenció infermeria i maneig al pacient amb toxicomanies: programes de reducció de danys (PMM, PIX)

 • Classificació de drogues i efectes principals
 • Programes de reducció de danys (PMM, PIX,...)
 • Coordinació intra-extrapenitenciària d’atenció a les addiccions

Bloc 3. Atenció urgent en toxicomanies 

 • Atenció infermera al pacient amb intoxicació o sobredosi de drogues d’abús
 • Classificació de drogues i efectes principals
 • Maneig de l’usuari body-packer, body-stuffer, body-pusher

Professorat

Antonia Coll, PhD. Infermera i psicopedagoga. Doctora en Investigació Pedagògica. Exresponsable d’Infermeria de Serveis Penitenciaris i Rehabilitació. Departament de Justícia.

Montserrat Sánchez. Infermera i psicopedagoga. Infermera assistencial EAPP La Roca del Vallès 1 (Centre Penitenciari Quatre Camins). 

Yolanda Tarrés. Infermera. Exresponsable del Programa de Toxicomanies Centre Penitenciari d’Homes de Barcelona. Infermera assistencial de l'ICS. 

Antonia Gómez. Infermera i psicologa. Infermera assistencial EAPP Tarragona (Centre Penitenciari Tarragona).

Lourdes Rubi. Educadora social. Funcionaria de règim interior del Centre Penitenciari Quatre Camins.

Procés d’inscripció

Per inscriure's al curs, cal enviar un email al Servei d’Informació i Orientació a l’Estudiant (SIOE) (bsalutsioeinfor@blanquerna.edu) fent constar a l’assumpte el nom del curs i afegint el formulari d'inscripció degudament complimentat, com a document adjunt .

Documentació que cal adjuntar (escanejada per les dues cares)*:

Certificat d'assistència

Els participants al curs rebran un certificat d’assistència (es requereix una assistència igual o superior al 80% de les sessions).

Informació 

Servei d'Informació i Orientació a l'Estudiant (SIOE)
bsalutsioeinfor@blanquerna.edu