TS0S2OL

Jose LuisTorresSoto

joseluists@blanquerna.edu
Degrees/Subjects

Pla d'Estudis de Mobilitat FPCEE

Grau en Gestió Esportiva