BN0M0XU

Hugo JordiBallónMarcó - Bach

hugojordibm@blanquerna.edu
Degrees/Subjects

Grau en Comunicació Audiovisual

Grau en Periodisme i Comunicació Corporativa

Grau en Publicitat, Relacions Públiques i Màrqueting

Pla d'Estudis de Mobilitat FCRI