Valoració de la composició corporal de l’esportista (ISAK I)

Credits 4 ECTS
Degree DirectorImma Palma, PhD
Modality On-site
Price 250€
masters-i-postgraus-url

Curs de Formació Continuada

Fitxa del curs

Títol: Valoració de la composició corporal de l’esportista   (Opció a certificat oficial ISAK I)
Crèdits: 4 ECTS
Direcció: Imma Palma, PhD
Destinataris: titulats en Nutrició Humana i Dietètica, Infermeria, Fisioteràpia, Farmàcia i Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport. Estudiants de 3r i 4r curs dels graus esmentats.
Preu: 250€. Els estudiants que vulguin obtenir el certificat oficial del nivell ISAK 1 hauran d'abonar, a més de preu de la matrícula, 122 euros en concepte de taxes i material.
Descompte (no acumulatiu) del 15% en el preu de la matrícula a: alumni, estudiants de la Facultat de Ciències de la Salut Blanquerna-URL i membres del CFC*, COIB* i CODINUCAT*. 
*Cal aportar l'últim rebut d'aquest any.
Places: 20. Les places són limitades i s’atorgaran per rigorós ordre d’inscripció.
Calendari: 5, 6, 12 i 13 de maig de 2022
Horari: dijous, 15-19h | divendres, 9-13h i 15-19h
Lloc: Facultat de Ciències de la Salut Blanquerna-URL | c. Padilla, 326-332. Barcelona

Presentació

El estudi de la composició corporal de l’esportista és una eina essencial per a tot aquell professional que ha de treballar en l’àmbit de l’esport. Existeixen diferents metodologies i tècniques, entre les quals es troba la cineantropometria i la bioimpedància (BIA).

Objectius

  • Capacitar l’estudiant per fer la valoració de la composició corporal a través de l’antropometria i la bioimpedància.
  • Formar a nivell internacional amb el nivell bàsic de perfil restringit tècnic, ISAK Nivell 1 de Cineantropometria*.

Programa

  • Fonaments de l’antropometria i la bioimpedància.
  • Material per la determinació de la composició corporal per antropometria i bioimpedància.
  • Maneig de l’equip d’antropometria: cinta mètrica, segmetòmetre, plicòmetre, paquímetre, bàscula i tallímetre.
  • Equacions per a l’estimació de la composició corporal per antropometria i per bioimpedància.

Professorat

  • Marta Carrasco, PhD. Doctora en Ciències de l’Activitat Física i l’Esport (UB). Dietista-Nutricionista. Infermera. Professora de l’INEFC Barcelona. Acreditació Internacional ISAK Nivell 3 de Cineantropometria. Dietista a la Residència Joaquin Blume.
  • Mireia Porta. Dietista-Nutricionista. Llicenciada en Ciència i Tecnologia dels Aliments. Acreditació Internacional ISAK Nivell 3 de Cineantropometria. Professora associada de la Universitat Autònoma de Barcelona.
  • Alfredo Irurtia, PhD. Doctor en Ciències de l’Activitat Física i l’Esport (UB). Director de l’INEFC Barcelona. Director de l’Escola Catalana de Cineantropometria. Acreditació Internacional ISAK Nivell 3 de Cineantropometria.

Inscripció

Per fer la inscripció, cliqueu l'enllaç següent i segui els passos que es van indicant. En la primera pantalla, si no teniu les credencials de Blanquerna (nom d'usuari i password) primer caldrà que us enregistreu. Durant el procés d'inscripció, l'aplicatiu us demanarà la documentació següent:
- DNI
- Títol de Grau o matrícula de 4t curs del Grau.

Certificat d'assistència

Els participants al curs rebran un certificat d’assistència. Per obtenir-lo es requereix una assistència igual o superior al 80% de les sessions.