ML0P2AR

JordiMascarellPanareda

jordimp5@blanquerna.edu
Degrees/Subjects

Grau en Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport

Grau en Gestió Esportiva