KS0Y0WS

NassimaKerras

nassimak@blanquerna.edu
Degrees/Subjects

Grau en Gestió de la Comunicació Global

Grau en Relacions Internacionals