AN0C0RC

Francisco JavierAlbarracinCorredor

franciscojavierac@blanquerna.edu
Degrees/Subjects

Grau en Relacions Internacionals

Grau en Gestió de la Comunicació Global

Pla d'Estudis de Mobilitat FCRI