Length of program 1 any
Credits 17 ECTS
CoordinationDra. Meritxell Pacheco; Dr. Joaquim Serrabona
Application Oberta

masters-i-postgraus-url_P81

Objectius generals

 • Donar a conèixer els fonaments de la narrativa com a principi organitzador de la identitat i de les accions humanes.
 • Donar a conèixer els diferents enfocs i tècniques narratives aplicables en les diverses situacions educatives i terapèutiques.
 • Donar a conèixer els principis i estratègies metodològiques narratives que faciliten la nostra vida.
 • Sensibilitzar als participants sobre la utilitat de les tècniques narratives i les possibilitats de reconstrucció personal.
 • Afavorir un sistema d’actituds.

Competències

 • Incorporar els principis i mètodes bàsics de la investigació acció en les seves pràctiques professionals.
 • Gestionar la informació de forma reflexiva per transformar-la en coneixement aplicable en els processos de millora i innovació professional.
 • Ser capaç d’assumir responsabilitats i prendre decisions en la gestió de la intervenció terapèutica.
 • Expressar-se en públic i fer presentacions amb suport digital adaptades als diferents grups d’interès (docents, educadors, famílies, estudiants, etc).
 • Integrar els valors ètics en la pròpia conducta professional i en la gestió de la intervenció terapèutica.
 • Ser capaç de prescriure un projecte d’intervenció des de la narrativitat, ajustant-se a l’edat i característiques dels subjectes.
 • Aplicar els fonaments científics de la intervenció educativa i terapèutica des de la narrativa.
 • Programar, dissenyar i avaluar progressions educatives, propostes innovadores i projectes coherents en l’àmbit narratiu.
 • Analitzar i avaluar el desenvolupament dels nens i nenes a partir de la seva narrativitat.