Máster Internacional en Counseling Adleriano

Meeting Virtual
Credits 60 ECTS
CoordinationDra. Ursula Oberst
Modality Online
masters-i-postgraus-url11-MAP-7004
 

Màster Internacional en Counseling Adlerià

Aquest màster propi, es fonamenta en la Psicologia d'Alfred Adler (Psicologia Adleriana) contemporània. La Psicologia Adleriana es centra en el sentit de la vida i en el sentiment de comunitat com a pilars de la salut mental. L'objectiu principal d'aquest màster és la formació de professionals de l'orientació psicològica -counseling- adleriana amb capacitat per a intervenir en persones que consulten per problemes emocionals que causen malestar o patiment psicològic (crisis personals, conflictes, trencaments, pèrdues, dificultats de convivència familiar, estrès laboral, transicions, etc.).

Aquest programa compta amb el suport de la Adler University de Chicago (EUA) i l'International Committee of Adlerian Summer Schools and Institutes (ICASSI). Hi ha conveni amb l'Asociación Española de Psicologia Adleriana (AEPA), l'Asociación Latinoamericana de Psicología Adleriana (ALAPA) i la Universidad Galileo de Guatemala

El curs dura 2 anys, dels 60 crèdits (ECTS), a l'edició 2021-2023 es fa tot en línia: 40 d'aquests crèdits s'imparteixen de forma virtual asincrònica, és a dir, l'estudiant estudia en el seu temps, guiat pel professor i entrega els treballs a una data determinada. Vint crèdits (tallers pràctics) s'imparteix de forma virtual sincrònic mitjançant videoconferències amb la participació de tot el grup d'estudiants.  

Aquests tallers es fan durant 20 caps de setmana durant els dos anys de programa, a les tardes, de 16 a 20.30h horari de Madrid (consulteu dates).

Les classes s'imparteixen enterament en castellà.

Destinataris

Llicenciats, diplomats o graduats universitaris vinculats en l'àmbit social, educatiu o de la salut. Tenen preferència els graduats o llicenciats en Psicologia mentre que la resta ha d'acreditar coneixements previs en Psicologia Adleriana/Disciplina Positiva.