Fisioteràpia oncològica en tumors uroginecològics

Credits 1 ECTS
CoordinationDra. Isabel Fernández Prieto
Price 300€
masters-i-postgraus-url

Curs de Formació Continuada

Fitxa del curs

Títol: Fisioteràpia oncològica en tumors uroginecològics
Coordinació: Dra. Isabel Fernàndez | isabelfp@blanquerna.edu
Destinataris: titulats en Fisioteràpia i d'altres porfessionals de la salut. Estudiants de 4t curs.
Preu: 300 euros (s'aplicarà un descompte de 200 euros, en el preu total, si es realitzen les 3 formacions relacionades amb la fisioteràpia oncològica).
Els alumni i estudiants de la Facultat de Ciències de la Salut Blanquerna-URL i els membres del CFC*, COIB* i CODINUCAT* tindran un 15% de descompte en el preu de la matrícula. Els descomptes no són acumulatius
*Cal aportar l’últim rebut abonat d’aquest any
Calendari: 31 de maig i 1 de juny 2019 (de 9 a 14 i de 15 a 20 hores) 
Places: 20. Les places són limitades i s’atorgaran per rigorós ordre d’inscripció  
Lloc: Facultat de Ciències de la Salut Blanquerna-URL. C. Padilla, 326-332. Barcelona

Per a fer aquest curs és imprescindible tenir la formació introductòria a la Fisioteràpia Oncològica:

Introducció a la fisioteràpia oncològica i de cures pal·liatives

Presentació

Aquest curs pretén donar a conèixer com la fisioteràpia oncològica pot millorar i prevenir les seqüeles derivades del procés oncològic en pacients amb tumors pelvians. S'abordarà com adaptar les tècniques de fisioteràpia existents, per fer un tractament de fisioteràpia oncològica de qualitat, tenint presents els aspectes per l'abordatge del  pacient oncològic.

Objectius

L'objectiu principal d'aquest curs és donar a conèixer la fisioteràpia oncològica i la seva intervenció en tumors pelvians.

Objectius específics: 

 • Conèixer la fisiopatologia dels tumors uroginecológicos.
 • Ser capaç de seleccionar la tècnica adequada per a cada seqüela.
 • Identificar les indicacions, precaucions i contraindicacions dels tractaments de fisioteràpia en pacients amb càncer pèlvics.
 • Aprendre un programa de prevenció de seqüeles.
 • Conèixer els protocols d'actuació de la fisioteràpia. Protocols assistencials.

Programa

 • Repàs definició fisioteràpia oncològica
 • Repàs anatomia pèlvica masculina.
 • Tumors urològics (Epidemiologia, Principals tumors urològics, Estadis).
 • Càncer de pròstata, testicle, penis i bufeta.
 • Tractaments quirúrgics.
 • Quimioteràpia, radioteràpia, braquiteràpia, teràpia hormonal.
 • Principals seqüeles en tumors urològics.
 • Història clínica (TNM, quimioteràpia, radioteràpia, hormonoteràpia i efectes secundaris tractables amb fisioteràpia, dades a recollir segons localització del càncer, etc.)
 • Protocols bàsics d'actuació pre i post quirúrgics (Indicacions, Precaucions, Contraindicacions).
 • Tractaments de fisioteràpia oncològica en les diferents seqüeles (disfuncions sexuals, dolor pèlvic, incontinència urinària, etc.).
 • Repàs anatomia pèlvica femenina.
 • Tumors ginecològics (Epidemiologia, Principals tumors ginecològics, Estadis).
 • Càncer d'úter, coll d'úter, vuvla, vagina, ovaris.
 • Tractaments quirúrgics.
 • Quimioteràpia, radioteràpia, braquiteràpia, teràpia hormonal.
 • Principals seqüeles en tumors urològics.
 • Història clínica (TNM, quimioteràpia, radioteràpia, hormonoteràpia i efectes secundaris tractables amb fisioteràpia, dades a recollir segons localització del càncer).
 • Protocols bàsics d'actuació pre i post quirúrgics (Indicacions, Precaucions, Contraindicacions).
 • Tractaments de fisioteràpia oncològica en les diferents seqüeles (disfuncions sexuals, dolor pèlvic, incontinència urinària, etc.).
 • Examen.  

Professorat

Raquel Pérez Garcia. Fisioterapeuta, especialitzada en fisioteràpia oncològica, hematològica i cures pal·liatives. Coordinadora de Programes de Fisioteràpia Oncològica en l'Associació Espanyola contra el Càncer (Tenerife).

Reme Ruíz Miñarro. Fisioterapeuta i limfoterapeuta. Centre de Fisioteràpia Salut i Esport. Santa Perpetua de Moguda (Barcelona). Professora i col·laboradora de la Facultat de Fisioteràpia (Universitat de Valencia).

Procés d’inscripció

Per inscriure's al curs, cal enviar un email al Servei d’Informació i Orientació a l’Estudiant (SIOE) (bsalutsioeinfor@blanquerna.edu) fent constar a l’assumpte el nom del curs i afegint el formulari d'inscripció degudament complimentat, com a document adjunt .

Documentació que cal adjuntar (escanejada per les dues cares)*:

Certificat d'assistència

Els participants al curs rebran un certificat d’assistència (es requereix una assistència igual o superior al 80% de les sessions).

Informació

Servei d'Informació i Orientació a l'Estudiant (SIOE)
T. 93 253 31 27
bsalutsioeinfor@blanquerna.edu