Fisioteràpia oncològica en el càncer de mama

Credits 1 ECTS
CoordinationDra. Isabel Fernández Prieto
Price 300€
masters-i-postgraus-url

Curs de Formació Continuada

Fitxa del curs

Títol: Fisioteràpia oncològica en el càncer de mama
Coordinació: Dra. Isabel Fernàndez | isabelfp@blanquerna.edu
Destinataris: titulats en Fisioteràpia i d'altres porfessionals de la salut. Estudiants de 4t curs.
Preu: 300 euros (s'aplicarà un descompte de 200 euros, en el preu total, si es realitzen les 3 formacions relacionades amb la fisioteràpia oncològica)
Els alumni i estudiants de la Facultat de Ciències de la Salut Blanquerna-URL i els membres del CFC*, COIB* i CODINUCAT* tindran un 15% de descompte en el preu de la matrícula. Els descomptes no són acumulatius
*Cal aportar l’últim rebut abonat d’aquest any
Calendari: 5 i 6 d'abril 2019 (de 9 a 14 hores i de 15 a 20 hores) 
Places: 20. Les places són limitades i s’atorgaran per rigorós ordre d’inscripció
Lloc:  FCS Blanquerna-URL | C.Padilla, 326-332 08025 Barcelona. 

Per a fer aquest curs és imprescindible tenir la formació introductòria a la Fisioteràpia Oncològica:

Introducció a la fisioteràpia oncològica i de cures pal·liatives.

Presentació

Es tracta d'una visió integral, on s'estudiaran totes les seqüeles que pugui haver-hi en el procés oncològic del càncer de mama i com la fisioteràpia pot ajudar en el mateix. Aspectes com el tractament de cicatrius, les lesions nervioses, la pre i post reconstrucció de mama, el limfedema, entre d'altres aspectes relacionats, sempre des d'una perspectiva actualitzada i basada en l'evidència científica.

Objectius

L'objectiu principal d'aquest curs és donar a conèixer la fisioteràpia oncològica en la intervenció del càncer de mama específicament. 

Objectius específics: 

 • Conèixer la fisiopatologia del càncer de mama.
 • Ser capaç de seleccionar la tècnica adequada per a cada seqüela.
 • Identificar les indicacions, precaucions i contraindicacions dels tractaments de fisioteràpia en pacients amb càncer de mama.
 • Aprendre un programa de prevenció de seqüeles.
 • Conèixer els protocols d'actuació de la fisioteràpia en el càncer de mama. Protocols assistencials.

Programa

 • Repàs definició fisioteràpia oncològica. 
 • Càncer de mama. Epidemiologia. Tipus de càncer de mama (estadis).
 • Tractaments en càncer de mama (cirurgia, quimioteràpia radioteràpia).
 • Reconstrucció.  
 • El professional de fisioteràpia en càncer de mama.
 • Història clínica (TNM, quimioteràpia, radioteràpia, hormonoteràpia i efectes secundaris tractables amb fisioteràpia, dades a recollir segons localització del càncer).  
 • Principals seqüeles en càncer de mama. 
 • Protocols bàsics d'actuació (pre i post quirúrgics). 
 • Indicacions. Precaucions. Contraindicacions.
 • Tractaments de fisioteràpia oncològica en càncer de mama. 
 • Tractament per al limfedema
 • Tractament per lesions nervioses
 • Tractaments de fisioteràpia oncològica en càncer de mama
 • Tractament per al WAS (cordó axil·lar). 
 • Tractament de les alteracions funcionals en complex escapulohumeral, tòrax i columna. 
 • Tractament de les disfuncions del sòl pelvià.
 • Tractament per a les lesions de la pell (cicatrius, queloides) i de possibles seqüeles pre i post cirurgia de reconstrucció. 
 • Casos clínics. Examen.

Professorat

Raquel Pérez Garcia. Fisioterapeuta, especialitzada en fisioteràpia oncològica, hematològica i cures pal·liatives. Coordinadora de Programes de Fisioteràpia Oncològica en l'Associació Espanyola contra el Càncer (Tenerife).

Reme Ruíz Miñarro. Fisioterapeuta i limfoterapeuta. Centre de Fisioteràpia Salut i Esport. Santa Perpètua de Moguda (Barcelona). Professora i col·laboradora de la Facultat de Fisioteràpia (Universitat de Valencia).

Procés d’inscripció

Per inscriure's al curs, cal enviar un email al Servei d’Informació i Orientació a l’Estudiant (SIOE) (bsalutsioeinfor@blanquerna.edu) fent constar a l’assumpte el nom del curs i afegint el formulari d'inscripció degudament complimentat, com a document adjunt .

Documentació que cal adjuntar (escanejada per les dues cares)*:

Certificat d'assistència

Els participants al curs rebran un certificat d’assistència (es requereix una assistència igual o superior al 80% de les sessions).

Informació

Servei d'Informació i Orientació a l'Estudiant (SIOE)
T. 93 253 31 27
bsalutsioeinfor@blanquerna.edu