LE0S0AL

Manuel LuisLapuenteSagarra

manuelluisls@blanquerna.edu
Degrees/Subjects

Màster Universitari en Entrenament Esportiu, Activitat Física i Salut