LT0R0YI

MarionaLloretRodà

marionalr@blanquerna.edu
Degrees/Subjects

Grau en Gestió de la Comunicació Global

Pla d'Estudis de Mobilitat FCRI

Grau en Relacions Internacionals