Soporte Vital Básico y DEA

cursos-de-formacio-continuada

Introducció

Avaluar al pacient inconscient. Realitzar compressions toràciques de gran qualitat i respiracions.  Utilitzar correctament un desfibril·lador extern automàtic. Col·locar en posició lateral de seguretat al pacient inconscient que respira. Actuar en cas d’ennuegament. Actuació en altres situacions d’urgència vital.


Destinataris

Mestres d'Educació Infantil i Mestres d'educació Primària, Mestres Especialistes en Diversitat i Atenció Inclusiva, en Educació Musical, en Educació Física, Logopedes, Psicòlegs, llicenciats o graduats en Ciències de l'Activitat Física i l'Esport i d’altres titulacions.


Professorat

Carmen Porcar Rivero. Metge especialista en Medicina de l'Educació física i l'esport i en Medicina Familiar i Comunitària. Directora i instructora de Cursos de SVB+DEA pel Consell Català de Ressuscitació. Professora de CAFE de la FPCEE-URL.


Programa

Protocol d'actuació en l'atenció d'una aturada cardiorespiratòria


Objectius

Actuació immediata en una aturada cardiorespiratòria


Metodologia

Teórico-Pràctica


Calendari

Durada: 6 h
Dates: 24 de novembre de 2018
Horari: dissabte de 8.00 h a 14.00 h 


Informació d'interès

  • Per a un bon aprofitament de la formació, el curs es limita a 8 places, que s'atendran per rigorós ordre d'inscripció.
  • Per tenir dret al certificat d'aprofitament l'assistència és obligatòria en un 100% del curs.
  • Els certificats es lliuren en mà al seu titular. Si el titular del certificat no el pot recollir personalment, cal que qui el reculli presenti l'autorització corresponent signada pel titular.
  • Segons l’Ordre ENS/248/2012, de 20 d’agost, aquest curs està considerat com a formació permanent del professorat no universitari.

Lloc de realització

FPCEE Blanquerna-URL
C. Císter, 34
08022 Barcelona


Inscripció

Preu del curs: 95€

Inscripció presencial: a Secretaria Acadèmica - Formació Continuada (despatx A1-04) del 3 de setembre al 16 de novembre de 2018, de dilluns a divendres 10.00 h a 13.30 h i 17.00 h a 20.00 h.

Modalitat de pagament presencial: en efectiu o amb targeta de crèdit.

Inscripció virtual: del 3 de setembre al 18 de novembre de 2018.

  • El pagament es fa efectiu mitjançant aquest web amb targeta de crèdit (cliqueu la icona del carretó).
  • Si no es fa el pagament, la inscripció no queda registrada.
  • La Facultat no es compromet a fer aquells cursos que no arribin al nombre mínim de 8 inscripcions.
  • Només es retornarà l'import pagat en concepte d'inscripció al curs en el cas que aquest sigui anul·lat per la facultat.
  • La no adscripció a algun dels descomptes previstos per a diversos col·lectius és responsabilitat de l’inscrit.

Informació

FPCEE Blanquerna-URL
SIOE
C. del Císter, 34
08022 Barcelona
Tel.: 932 533 006
c/e: fpceefctp@blanquerna.url.edu