Fonaments d’entrevista clínica 2: entrevista estratègica i motivacional (Mòdul 2 del Títol Expert Universitari en Comunicació i Relació amb el Pacient) (Curs tancat)

Credits 4 ECTS
CoordinationDra. Isabel Fernández Prieto
Dra. Elena Carrillo
Price 240€
masters-i-postgraus-url

Curs de Formació Continuada

Fitxa del Curs

Títol: Fonaments d’entrevista clínica 2: entrevista estratègica i motivacional.
Coordinació: Dra. Elena Carrillo |elenaCA@blanquerna.url.edu. Dra. Isabel Fernàndez | isabelfp@blanquerna.edu. 
Destinataris: titulats en  Nutrició Humana i Dietètica, Infermeria i Fisioteràpia. Estudiants de 3r i 4r. curs dels Graus esmentats.
Preu: 240€. 
Descompte (no acumulatiu) del 15% en el preu de la matrícula a: alumni, estudiants de la Facultat de Ciències de la Salut Blanquerna-URL i membres del CFC*, COIB* i CODINUCAT*. 
*Cal aportar l'últim rebut d'aquest any.
Places: 50. Les places són limitades i s’atorgaran per rigorós ordre d’inscripció.
Calendari:13 i 27 de març i 17 d'abril de 2020. 
Horari: de 9 a 20h.
Lloc: Facultat de Ciències de la Salut Blanquerna-URL | c. Padilla, 326-332. Barcelona
Aquest curs correspon el Mòdul 2 del Títol Expert Universitari en Comunicació i Relació amb el Pacient que s’imparteix a la Facultat de Ciències de la Salut Blanquerna-URL

Presentació

Aquest curs pretén contribuir a la formació de fisioterapeutes, infermers i dietistes-nutricionistes proporcionant competències per al desenvolupament estratègic de l'entrevista clínica per tal de contribuir a una millor gestió del pacient i la seva situació. Aquesta perspectiva inclou l'aprofundiment en tècniques d'avaluació diagnòstica pròpies de cada disciplina, raonament crític i competències comunicatives i relacionals.

Objectius

 • Desenvolupament d’habilitats personals i professionals per fer processos d’acompanyament al canvi.
 • Comprensió del model subjectiu de món del pacient per influir en el procés de canvi d’hàbits.
 • Creació, entre professional i pacient, d’una vinculació empàtica i orientada a les solucions.
 • Coneixement els escenaris de relació clínic-pacient i generar flexibilitat en el terapeuta.
 • Estructuració de contextos estratègics de canvi.
 • Construcció de relació per generar una entrevista motivacional.

Programa 

 • L’entrevista motivacional: bases humanistes en la relació terapèutica.
 • L’entrevista estratègica: el canvi del canvi.

Professorat 

 • Victor Amat. Psicòleg. Director del Centre de Teràpia Breu de Barcelona (CETEBREU). Docent del Grup de Comunicació y Salut (Sociedad Española de Medicina Familiar y Comunitària SEMFYC)
 • Manuel Campíñez, PhD. Metge, especialista en Medicina Familiar y Comunitària. Màster en Atenció Primària. Membre del Motivational Interviewing Network of Trainers. 
 • Ramon Fernández. Llicenciat en Filosofia i Ciències de l’Educació. Assessor d’organitzacions.

Procés d’inscripció

Per inscriure's al curs, cal enviar un email al Servei d’Informació i Orientació a l’Estudiant (SIOE), bsalutsioeinfor@blanquerna.edu, fent constar en l’assumpte el nom del curs i afegint el formulari d'inscripció degudament complimentat, com a document adjunt.

Documentació que cal adjuntar (escanejada per les dues cares):

Certificat d'assistència

Els participants al curs rebran un certificat d’assistència. Per obtenir-lo es requereix una assistència igual o superior al 80% de les sessions.

Informació

Servei d'Informació i Orientació a l'Estudiant (SIOE)
bsalutsioeinfor@blanquerna.edu