Fonaments d’entrevista clínica 1: comunicació i relació (Mòdul 1 del Títol Expert Universitari en Comunicació i Relació amb el Pacient) (Curs tancat)

Credits 4 ECTS
CoordinationDra. Isabel Fernández Prieto
Dra. Elena Carrillo
Price 240€
masters-i-postgraus-url

Curs de Formació Continuada

 

Fitxa del Curs 

Títol: Fonaments d’entrevista clínica 1: comunicació i relació (Mòdul 1 del Títol Expert Universitari en Comunicació i Relació amb el Pacient) 4 ECTS
Coordinació:  Dra. Elena Carrillo |elenaCA@blanquerna.url.edu. Dra. Isabel Fernàndez | isabelfp@blanquerna.edu
Destinataris: titulats en Nutrició Humana i Dietètica, Infermeria i Fisioteràpia, i estudiants de 3r i 4t curs dels Graus esmentats
Preu: 240€ 
Descompte (no acumulatiu) del 15% en el preu de la matrícula a: alumni, estudiants de la Facultat de Ciències de la Salut Blanquerna-URL i membres del CFC*, COIB* i CODINUCAT*. 
*Cal aportar l'últim rebut d'aquest any.
Places:50. Les places són limitades i s’atorgaran per rigorós ordre d’inscripció.
Calendari: 31de gener de 2020, 14 i 28 de febrer de 2020
Horari: de 9 a 20h
Lloc:  Facultat de Ciències de la Salut Blanquerna-URL | c. Padilla, 326 de Barcelona

Aquest curs de Formació Continuada es correspont amb el Mòdul 1 del Títol Expert Universitari en Comunicació i Relació amb el Pacient

 

Presentació

Aquest curs correspon al Módul 1 del Títol d’Expert Universitari en Comunicació i Relació amb el Pacient (4ECTS) que s’imparteix a la Facultat de Ciències de la Salut Blanquerna-URL, i està adreçat a fisioterapeutes, infermeres i dietistes-nutricionistes perquè adquireixin competències per al desenvolupament estratègic de l'entrevista clínica per tal de contribuir a una millor gestió del pacient i la seva situació. Aquesta perspectiva inclou l'aprofundiment en tècniques d'avaluació diagnòstica pròpies de cada disciplina, raonament crític i competències comunicatives i relacionals. 

Objectius

 • Desenvolupament d’habilitats personals i professionals per fer processos d’acompanyament al canvi.
 • Comprensió del model subjectiu de món del pacient per influir en el procés de canvi d’hàbits.
 • Creació, entre professional i pacient, d’una vinculació empàtica i orientada a les solucions.

Programa

 • La representació del model de món i el context d’entrevista.
 • Acció comuna: la comunicació com a eina bàsica del terapeuta.
 • La guerra dels mons: construcció de la relació i epistemologia de l’entrevista clínica.
 • Les passes del canvi: acompanyament clínic orientat a les solucions.
 • Allò bo en el que és negatiu: maneig de la resistència i utilització del símptoma com a palanca de canvi.

Professorat

 • Victor Amat. Psicòleg. Director del Centre de Teràpia Breu de Barcelona (CETEBREU). Docent del Grup de Comunicació y Salut (Sociedad Española de Medicina Familiar y Comunitària SEMFYC).
 • Manuel Campíñez. Doctor en Medicina, especialista en Medicina Familiar y Comunitària. Màster en Atenció Primària (UAB). Professor associat clínic del departament de Medicina (UAB). Membre del Motivational Interviewing Network of Trainers. 
 • Ramon Fernández. Llicenciat en Filosofia i Ciències de l’Educació (UB). Assessor d’organitzacions.

Procés d’inscripció

Per inscriure's al curs, cal enviar un email al Servei d’Informació i Orientació a l’Estudiant (SIOE), bsalutsioeinfor@blanquerna.edu, fent constar en l’assumpte el nom del curs i afegint el formulari d'inscripció degudament complimentat, com a document adjunt.

Documentació que cal adjuntar (escanejada per les dues cares):

Certificat d'assistència

Els participants al curs rebran un certificat d’assistència. Per obtenir-lo es requereix una assistència igual o superior al 80% de les sessions.

Informació

Servei d'Informació i Orientació a l'Estudiant (SIOE)
bsalutsioeinfor@blanquerna.edu