Redacció d’un article científic i revisió bibliogràfica

Credits 1 ECTS
CoordinationDra. Isabel Fernández Prieto
Price 190€
masters-i-postgraus-url

Curs de Formació Continuada

Fitxa del curs

Títol: Redacció d'un article científic i revisió bibliogràfica
Coordinació:  Dra. Isabel Fernàndez | isabelfp@blanquerna.edu
Destinataris: Titulats en Nutrició Humana i Dietètica, Infermeria, Fisioteràpia i Farmàcia.
Preu: 190 €
Els Alumni i estudiants de la Facultat de Ciències de la Salut Blanquerna-URL i membres del CFC*, COIB* i CODINUCAT*  tindran un 15% de descompte en el preu de la matrícula. Els descomptes no són acumulatius.
*Cal aportar l'últim rebut d'aquest any
Places: 20
Les places són limitades i s’atorgaran per rigorós ordre d’inscripció.
Calendari: 13, 18, 20, 25 i 27 de febrer 2020  (dimarts i dijous de 16 a 20 hores).
Lloc: Facultat de Ciències de la Salut Blanquerna-URL | c. Padilla, 326-332. Barcelona

Presentació

Aquest curs facilita les eines als professionals de la saut que volen publicar els resultats que obtenen de la seva pràctica quotidiana. Per donar format d'article a aquests resultats cal adquirir les competències informacionals necessàries per fer una revisió de la bibliografia existent per analitzar de forma crítica els continguts i, també, cal poder gestionar i difondre la informació per obtenir la visualització desitjada.

Objectius

  • Reflexionar sobre el concepte d’informació científica
  • Adquirir competències relacionades
  • Aprendre a fer una revisió de la bibliografia
  • Conèixer l’estructura d’un article científic

Programa

  • L’article científic. Tipologia d’articles
  • Estructura bàsica d’un article
  • El títol. Paraules clau. El resum
  • Objectius. Metodologia . Discussió. Conclusió
  • La revisió bibliogràfica

Professorat

Dra. Pilar González Gálvez. Infermera i documentalista. Professora de la Facultat de Ciències de la Salut Blanquerna-URL.

Procés d’inscripció

Per inscriure's al curs, cal enviar un email al Servei d’Informació i Orientació a l’Estudiant (SIOE) (bsalutsioeinfor@blanquerna.edu) fent constar a l’assumpte el nom del curs i afegint el formulari d'inscripció degudament complimentat, com a document adjunt .

Documentació que cal adjuntar (escanejada per les dues cares)*:

Certificat d’assistència

Els participants al curs rebran un certificat d’assistència (es requereix una assistència igual o superior al 80% de les sessions).

Informació

Servei d'Informació i Orientació a l'Estudiant (SIOE)
bsalutsioeinfor@blanquerna.edu