Els ambients preparats al segon cicle d'Educació Infantil (3-6) [curs ple/tancat]

Credits 1.50 ECTS
CoordinationMeritxell Giralt Espinós
Price 85€
escola-d-estiu1023

Inscripció al curs:

Horari:

Modalitat A - Presencial (30 hores)
De l'1 al 5 de juliol de 2019 en horari de 8.30h a 15h

Preu:

El preu de la inscripció és de 85 euros i dóna accés a 30 hores de formació (1 curs) en qualsevol de les modalitats.

Accés a la plataforma d'inscripció online (a partir del 2 de maig):

La inscripció podràs realitzar-la des del 2 de maig fins al 21 de juny de 2019 clicant al següent:

Si no tens usuari Blanquerna, l'hauràs de crear clicant sobre l'opció "no tinc usuari" i registrant-te abans de seguir endavant amb el procés d'inscripció. Si tens qualsevol dubte sobre com fer el procés de registre o de matrícula, pots consultar la següent guia de matrícula


Descripció del curs: 

Cada vegada resulta més evident la necessitat de conèixer noves metodologies aplicables a les nostres aules que fomentin un aprenentatge significatiu, amorós i respectuós amb les necessitats de desenvolupament, les característiques personals i els ritmes interns de cada infant. L’aprenentatge mitjançant els ambients preparats a l’escola és una metodologia que fa possible aquesta perspectiva d’acompanyament i educació. Tot i que no és una eina precisament acabada de crear, la seva aplicació a les aules esdevé encara avui en dia una proposta innovadora i força desconeguda per a molts docents.

María Montessori (1870-1952) amb la seva pedagogia va introduir el concepte d’ambient preparat, entès com un àmbit curosament organitzat per a que l’infant pugui moure’s en llibertat de manera autònoma i auto-dirigida esdevenint així subjecte actiu del seu propi aprenentatge. Partint de l’anàlisi de les necessitats autèntiques i de desenvolupament dels infants dels 3 als 6 anys, al llarg del curs s’aprofundirà en l’origen i raó d’existència dels ambients preparats, així com als principals aspectes que cal tenir en compte per a crear-los. Mitjançant activitats pràctiques d’investigació, d’experimentació i d’autoreflexió dels docents participants al curs, el curs proposa familiaritzar-se amb aquesta metodologia fins arribar a fer possible el disseny d’un ambient preparat aplicable a la pròpia escola o ambient professional.

També s’il·lustrarà aquesta pràctica mostrant exemples reals de l’aplicació dels ambients preparats en diferents propostes educatives existents, i s’aprofundirà en el rol del docent en aquests ambients mitjançant la tècnica de role-playing i partint de dubtes i casos reals aportats pels propis participants o per la formadora.

 


Objectius: 

Objectiu 1: Conèixer la didàctica, funcionament i factors de creació i execució  dels ambients preparats en al segon cicle d’Educació infantil.
Objectiu 2: Conèixer i identificar les necessitats autèntiques dels infants en l’etapa dels zero als sis anys acords al seu moment de desenvolupament i a la seva etapa evolutiva.
Objectiu 3: Capacitar als docents i altres professionals per crear un ambient preparat en el seu context real de treball diari.
Objectiu 4: Tenir eines d’observació i d’avaluació dels processos d’aprenentatge assolits pels infants dins del context dels ambients preparats. 


Continguts: 

Sessió 1: 

 • Anàlisi de la necessitat de canvi de paradigma educatiu i contextualització de la metodologia de treball per ambients preparats i relaxats.
 • Els pilars de l’aprenentatge significatiu
 • Origen dels ambients preparats i recorregut històric fins a l’actualitat: : biologia, neurociència, psicologia i pedagogia activa.
 • Beneficis en el desenvolupament global de la persona: corporal, emocional, relacional, intel·lectual i existencial.
 • Presentació dels cinc factors bàsics per a la creació i gestió dels ambients preparats: els espais físics; el rol del docent; beneficis de la relació inter-edat; els materials didàctics i les dinàmiques i rutines que regeixen el seu funcionament.
 • Anàlisi de les necessitats autèntiques i de desenvolupament dels infants en l’etapa   3-6.
 • Presentació del treball de grup: creació d’un ambient preparat

Sessió 2: 

 • Definició d’ambient preparat.
 • Un tomb pel món educatiu: mostra d’experiències educatives amb ambients preparats.
 • Materials manipulatius no estructurats, estructurats i semi-estructurats.
 • Presentació i experimentació amb materials manipulatius vinculats als ambients de : sensorial, joc simbòlic, experimentació, laboratori de llum.
 • L’organització dels ambients preparats i relaxats: dimensió física, dimensió temporal, dimensió relacional, dimensió funcional.
 • Inici del treball en grup: descripció del centre educatiu, definició d’ambient, definició de l’organització dels ambients.

Sessió 3: 

 • El rol del docent en un ambient preparat. Investigació pràctica i conclusió.
 • Mostra d’una experiència educativa on els infants aprenen amb ambients preparats i relaxats.
 • Presentació i experimentació amb materials manipulatius vinculats als ambients de: matemàtiques, construccions, moviment.
 • Treball en grup: definició dels materials que composen l’ambient escollir i seqüenciació dels mateixos al llarg del curs o del cicle.

Sessió 4:

 • Els ambients preparats i el currículum.
 • L’avaluació i el seguiment de l’adquisició dels aprenentatges en els ambients preparats.
 • Presentació i experimentació amb materials manipulatius vinculats als ambients de: llenguatge, artístic, música.
 • Visualització d’un documental sobre l’experiència dels ambients a l’Equador.
 • Treball en grup: programació curricular, seqüenciació i avaluació de l’ambient.

Sessió 5:

 • Exposició de cada treball de grup.
 • Supervisió del procés de creació i exposició.
 • Posada en comú.
 • Avaluació del curs.
 • Exercici d’autoavaluació de la participació en el curs.
 • Tancament.

Metodologia: 

 • Combinació de teoria i pràctica.
 • Es partirà d’exemples reals aportats pels propis participants del curs i per la formadora del mateix.
 • Exercicis de rol playing.
 • Debats, posades en comú i activitats d’anàlisi i extracte de conclusions conjuntes.
 • Anàlisi de casos.
 • Documentació exemplificadora de projectes educatius en ús de la pràctica d’ambients preparats.
 • Experimentació amb materials manipulatius amb finalitat pedagògica.
 • Processos creatius i d’autoprojecció docent.
 • Treball en grup: "Procés de creació d'un ambient preparat i relaxat".

Docents: 

Meritxell Giralt Espinós. Mestre d’Educació Infantil, Primària i Educació Especial. Psicomotricista educativa i terapèutica. Terapeuta sistèmica. Educadora de Massatge Infantil. Formada en Pedagogia Viva i Conscient. Especialista en acompanyament respectuós, creació d’ambients preparats, materials manipulatius i pedagogia Montessori.