Calendari

Durada: 1 curs
Període de classes: Octubre 2019 - Juny 2020
Horari: Dos cops al mes. Divendres de 9 a 20.15h

Calendari del curs 2019-2020