Título de experto/a universitario/ria en Escuela de Pastoral Educativa

Credits 15 ECTS
CoordinationEloi Aran
masters-i-postgraus-url 11-TEU-3016

Títol d'expert universitari en Escola de Pastoral Educativa

Títol d'expert/a universitari/ària en Escola de Pastoral Educativa

La Pastoral és un tret d'identitat de l'escola cristiana, un eix vertebrador de l'acció educativa i un compromís de formació. Una escola cristiana ha de tenir com una de les seves columnes vertebrals un pla i una acció pastoral que abastin totes els nivells educatius i tots els membres de la comunitat educativa. Tots els coordinadors de pastoral que no han tingut una formació específica en pastoral (més enllà de la formació teològica, catequètica o com a professorat de religió) haurien de participar, si més no, en l’Escola de Pastoral. Progressivament, cal que més persones de l’escola es formin per tal de tenir veritables departaments de pastoral amb professionals vocacionals, però també tècnicament preparats i formats.

En conveni amb Fundació Escola Cristiana de Catalunya

Coordinador:

Eloi Aran

Contacte: earan@fecc.cat

Per realitzar la preinscripció i matriculació en aquesta formació, adreceu-vos a http://www.escolacristiana.org/