Màster en Educació Infantil: Contextos i Llenguatges

Máster en Educación Infantil: Contextos y Lenguajes (60 ETCS)

Credits 60 ECTS
CoordinationXénia Riba Ruiz
masters-i-postgraus-url11-MAP-7006

Màster en Educació Infantil: Contextos i Llenguatges (60 ETCS)

Màster en Educació Infantil: Contextos i Llenguatges (60 ETCS)

L’objectiu general del màster és analitzar propostes, accions educatives, així com diferents llenguatges expressius i comunicatius que es desenvolupen en l’etapa d’educació infantil i que contribueixen a millorar els contextos d’aquesta etapa.
Es tracta d’elaborar propostes que defineixin i concretin les pràctiques educatives de qualitat, amb la finalitat de transferir aquests coneixements i eines a la realitat professional dels participants i transformar-la.

En conveni amb l’Associació IRIF per a la Formació (unitat formativa de Graó)​.

Itinerari Formatiu:

Cada alumne podrà construir el seu propi itinerari formatiu. Haurà de realitzar 10 mòduls i un projecte final de màster al ritme i en el temps que necessiti cada alumne en un màxim de 5 anys.
Tots els mòduls són en línia i es duen a terme en una plataforma Moodle. Estan compostos per una gran varietat d’activitats interactives i documents de reforç. En l’entorn virtual es podrà aprendre juntament amb altres companys/es de professió i es comptarà amb l’acompanyament de tutors que vetllaran pel seguiment de l’aprenentatge de cada alumne.

Coordinadora:

Xénia Riba Ruiz

Contacte: xeniarr@blanquerna.url.edu 
                info@formaciongrao.com
                

Telèfon: 93 408 04 64

Per realitzar la preinscripció i matriculació en aquesta formació, adreceu-vos a https://cat.grao.com/ca/itinerarios-formativos-master