Màster en Aprenentatge per Competències i el seu Ensenyament

Máster en Aprendizaje por Competencias y su Enseñanza (60 ETCS)

Credits 60 ECTS
CoordinationAlba Ambròs, Anna Sala i Antoni Zabala
masters-i-postgraus-url11-MAP-7002

Màster en Aprenentatge per Competències i el seu Ensenyament (60 ECTS)

Màster en Aprenentatge per Competències i el seu Ensenyament (60 ECTS)

L’objectiu general del màster és analitzar i prendre decisions sobre la pràctica docent des d’una concepció de formació en competències. Es tracta de conèixer l’origen, els components, la classificació, l’organització i el desplegament, així com l’ensenyament i l’aprenentatge de les competències educatives més rellevants perquè puguin aplicar-se en diferents contextos educatius.

En conveni amb l’Associació IRIF per a la Formació (unitat formativa de Graó)​.

Itineraris Formatius:

Cada alumne podrà construir el seu propi itinerari formatiu. Haurà de realitzar 10 mòduls i un projecte final de màster al ritme i en el temps que necessiti cada alumne en un màxim de 5 anys.
Tots els mòduls són en línia i es duen a terme en una plataforma Moodle. Estan compostos per una gran varietat d’activitats interactives i documents de reforç. En l’entorn virtual es podrà aprendre juntament amb altres companys/es de professió i es comptarà amb l’acompanyament de tutors que vetllaran pel seguiment de l’aprenentatge de cada alumne.

Coordinadors:

Alba Ambròs
Anna Sala
Antoni Zabala

Contacte: annasb4@blanquerna.url.edu 
                info@formaciongrao.com

                

Telèfon: 93 408 04 64

Per realitzar la preinscripció i matriculació en aquesta formació, adreceu-vos a https://cat.grao.com/ca/itinerarios-formativos-master