AA0G2AS

CristinaAliagaGarcia

cristinaag2@blanquerna.edu
Degrees/Subjects

Grau en Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport

Grau en Psicologia