DA0T0AD

AndreaDazaTapia

andreadt@blanquerna.edu
Degrees/Subjects

Grau en Gestió de la Comunicació Global

Pla d'Estudis de Mobilitat FCRI