MA0G0NR

MarcelManejaGascón

marcelmg@blanquerna.edu
Degrees/Subjects

Grau en Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport