Length of program octubre 2019 - juny 2020
Timetable Dos caps de setmana al mes (de dijous a dissabte, de 8.30 a 19h.)
Internships Més de 100 hores
Credits 60 ECTS
Degree DirectorJordi Vilaró, PhD | Mercè Sitjà, PhD
Coordination
Application Oberta
Preu màster 7320€
masters-universitaris

El Treball de Final de Màster (TFM)

És un treball individual que permet la integració dels coneixements teòrics i pràctics adquirits al llarg del curs. Consisteix en desenvolupar un projecte d'intervenció, de recerca o d’innovació sobre activitat física terapèutica, contextualitzat en un entorn real en el qual l’estudiant tingui interès i es justifiqui la necessitat de desenvolupament del projecte. Culminarà amb l’elaboració d’un treball que haurà de presentar en format escrit i defensar davant d’un tribunal de fi de màster.

El TFM es desenvoluparà sota la supervisió de tutories individuals i grupals. La tutorització individual es realitzarà sota la supervisió d’un tutor de TFM, que signarà la viabilitat del projecte i la disponibilitat del treball de recerca per ser presentat davant d’un tribunal. En el cas de tutors aliens al professorat del màster, s’establirà un sistema de tutories per avaluar la progressió del projecte i, també, la disponibilitat per la seva presentació. Les tutories grupals es realitzaran en l’espai de Seminari distribuïdes al llarg del màster, i sobretot durant el segon semestre.