Length of program octubre 2019 - juny 2020
Timetable Dos caps de setmana al mes (de dijous a dissabte, de 8.30 a 19h.)
Internships Més de 100 hores
Credits 60 ECTS
Degree DirectorJordi Vilaró, PhD | Mercè Sitjà, PhD
Coordination
Preu màster 7320€
masters-universitaris

Objectius

  • Adquirir coneixements avançats en fisiologia de l’exercici en situacions de malaltia, discapacitat i envelliment.

  • Aprendre a realitzar i interpretar una avaluació integral de les capacitats físiques de la persona gran, amb patologia crònica o discapacitat. 

  • Adquirir coneixements avançats en metodologia de l’entrenament i de l’activitat física terapèutica.

  • Dissenyar i aplicar programes d’activitat física terapèutica en diferents àmbits d’actuació amb persones discapacitades, amb patologia crònica o envelliment.

  • Aprendre a integrar recursos tecnològics i terapèutics per incrementar l’eficàcia dels programes d’activitat física terapèutica adaptant-los de forma individual a cada persona.

  • Desenvolupar projectes integrals d’emprenedoria, recerca o desenvolupament de projectes d’activitat física terapèutica.

Competències professionals

El perfil professional dels titulats d'aquest Màster Universitari integra les competències genèriques i específiques que trobareu descrites en el següent enllaç:

- Competències bàsiques, genèriques i específiques