Máster Universitario en Fisioterapia Infantil

On-line Application
Credits 60 ECTS
Degree DirectorXavier Vidal, PhD
Price 6600€
masters-universitaris

Un màster professionalitzador

El Màster Universitari en Fisioteràpia Infantil aporta un enfocament multidimensional del pacient infantil per detectar els seus dèficits i millorar, mitjançant la planificació d’un tractament basat en l’evidència científica, les capacitats funcionals i el seu nivell d’activitat i de participació en l’entorn.

El programa dóna accés al doctorat i permet realitzar el Màster Universitari en Neurofisioteràpia amb la convalidació de 17 crèdits.

Centres col·laboradors