MO0A0MS

CristinaMumbardoAdam

cristinama6@blanquerna.edu
Degrees/Subjects

Títol d'Expert/a Universitari/a en Atenció a la Diversitat en Entorns Educatius

Grau en Educació Infantil

Grau en Educació Primària

Grau en Logopèdia

Grau en Educació Primària (Itinerari Anglès)

Grau en Psicologia

Màster Universitari en Atenció a la Diversitat i Educació Inclusiva.MADI-1