Logo Apneas del sueño

Apneas del sueño: Rol de la Fisioterapia

Credits 1 ECTS
CoordinationDra. Isabel Fernández
Price 290€
masters-i-postgraus-url

Curs de Formació Continuada

Fitxa del curs

Títol: Apnees del Son: Rol de la Fisioteràpia
Coordinació: Dra. Isabel Fernàndez | isabelfp@blanquerna.edu
Destinataris: titulats en Fisioteràpia, Infermeria i professionals de la salut.
Preu: 290 euros
Els Alumni de la Facultat de Ciències de la Salut Blanquerna-URL i els membres del CFC* tindran un 15% de descompte en el de la matrícula. Els descomptes no són acumulatius.
*Cal aportar l’últim rebut abonat d’aquest any.
Places: 25
Les places són limitades i s’atorgaran per rigorós ordre d’inscripció.
Calendari: 24 i 25 de maig 2019 (horari presencial de 9 a 14 i 15 a 20 hores)
Lloc: Facultat de Ciències de la Salut Blanquerna-URL | c. Padilla, 326-332. Barcelona

Presentació

Adquirir i desenvolupar fonaments i habilitats per a una correcta comprensió, aplicació i anàlisi critic de l’avaluació i tractament del síndrome de les apnees de la son. 

Objectius

 • Conèixer els  aspectes fisiològics del Síndrome de apnees-hipopnees obstructives del son
 • Conèixer les conseqüències sistèmiques del SAHOS
 • Conèixer les eines disponibles per al diagnòstic del SAHOS
 • Aprendre a instal·lar els dispositius bàsics d’avaluació domiciliària del SAHOS
 • Conèixer els beneficis de l’ús de la VMNI en el pacient con SAHOS
 • Ajustar paràmetres ventilatoris segons las eines d’avaluació disponibles
 • Identificar interfaces apropiades a utilitzar segons quadre clínic i aconseguir  entendre, identificar i gestionar les fugues associades
 • Entendre i gestionar la humidificació en via aèria associada a teràpia amb suport ventilatori
 • Conèixer els beneficis de l’exercici físic general i específic en el SAHOS
 • Dissenyar programes d’entrenament físic general i específic en pacients amb SAHOS
 • Conèixer els beneficis del maneig nutricional y quirúrgic del SAHOS
 • Conèixer les estratègies de seguiment i adherència en el pacient amb SAHOS

Programa

 • Fisiopatologia dels trastorns respiratoris de la son.
 • Conseqüències sistèmiques del SAHOS.
 • Eines de sospita i cribatge del SAHOS.
 • Avaluació del SAHOS (polisomnografia i poligrafia).
 • Estratègies medicoquirúrgiques de maneig del SAHOS.
 • Estratègies nutricionals de maneig del SAHOS.
 • Ús de pressió positiva en el SAHOS.
 • Programació de la pressió en el SAHOS.
 • Entrenament físic general en el maneig SAHOS.
 • Entrenament de la musculatura orofaringea per al maneig del SAHOS.
 • Seguiment i adherència del pacient con SAHOS
 • Estratègies de millora de l’adherència en el SAHOS.

Professorat

Rodrigo Torres Castro, Fisioterapeuta. Professor Assistent, Facultad de Medicina Universidad de Chile MSc. En Investigació Clínica, Universitat de Barcelona, Especialista en Fisioteràpia Respiratòria, Terapeuta Respiratòria Certificat CLCPTR. 

Procés d’inscripció

Per inscriure's al curs, cal enviar un email al Servei d’Informació i Orientació a l’Estudiant (SIOE) (bsalutsioeinfor@blanquerna.edu) fent constar a l’assumpte el nom del curs i afegint el formulari d'inscripció degudament complimentat, com a document adjunt .

Documentació que cal adjuntar (escanejada per les dues cares)*:

Certificat d’assistència

Els participants al curs rebran un certificat d’assistència (es requereix una assistència igual o superior al 80% de les sessions).

Informació

Servei d'Informació i Orientació a l'Estudiant (SIOE)
T. 93 253 31 27
bsalutsioeinfor@blanquerna.edu