El raonament clínic en les afeccions neuromusculoesquelètiques

Credits 1 ECTS
Modality On-site
Price 260€
masters-i-postgraus-url

Curs de Formació Continuada

Fitxa del curs

Títol: El raonament clínic en les afeccions neuromusculoesquelètiques.
Destinataris: titulats en Fisioteràpia i estudiants de 4t curs del Grau en Fisioteràpia.
Preu: 260€. 
Descompte (no acumulatiu) del 15% en el preu de la matrícula a: alumni, estudiants de la Facultat de Ciències de la Salut Blanquerna-URL i membres del CFC*, COIB* i CODINUCAT*. 
*Cal aportar l'últim rebut d'aquest any.
Places: 25. Les places són limitades i s’atorgaran per rigorós ordre d’inscripció
Calendari: 6 i 7 de maig 2022
Horari: de 9 a 20h
Lloc: Facultat de Ciències de la Salut Blanquerna-URL | c. Padilla, 326-332. Barcelona
Informació i contacte: bsalutfcontinuada@blanquerna.edu

Presentació

La lectura crítica sobre l’estat actual de la investigació en Fisioteràpia evidencia que el professional de la Fisioteràpia basa el seu raonament a partir de tècniques i la seva aplicabilitat més que a partir dels signes i símptomes clínics que descriu l’estat de salut del pacient.
El raonament clínic en Fisioteràpia està considerat com la eina fonamental per millorar l’efectivitat dels tractaments actuals a partir de relacionar, els objectius terapèutics més precisos fonamentats en l’excel·lència diagnòstica respecte les indicacions, limitacions i contraindicacions de les teràpies clàssiques i avançades disponibles en el mercat professional.

Objectius

Capacitar al fisioterapeuta en:

 • la correcta utilització dels diferents tipus de raonament clínic en la lesió aguda i la cronicitat del casos més prevalents en les afeccions neuromusculoesquelètiques.
 • la pròpia identificació i control  mitjançant la metacognició dels biaixos cognitius més habituals que porten als errors més comuns en la presa de decisions en la pràctica clínica.
 • la identificació i administració pràctica de les redflags i les regles de predicció clínica diagnòstica disponibles en la literatura actual.
 • l’ús simulat de les diferents eines o tipus de raonament clínic en la lesió aguda, la cronicitat i la complexitat clínica.
 • la lògica procedimental del diagnòstic fisioterapèutic en la lesió aguda centrat en la patologia o la disfunció.
 • la lògica procedimental del diagnòstic fisioterapèutic en la cronicitat centrat en la persona i el seu entorn psicosocial.
 • les estratègies de reavaluació física i contextual per verificar la resolució o millora dels tractaments realitzats.

Programa

 • Els diferents tipus de raonament clínic. Usos i limitacions en la pràctica clínica.
 • Què són els biaixos cognitius i quins són els nostres en la pràctica clínica diària?
 • Quines estratègies podem utilitzar metacognitivament per controlar-los.
 • Resolució de casos a partir del mètode cas. Exemplificació Clínica.
 • El dolor i la disfunció cervical a partir del mètode cas.
 • El dolor lumbar baix a partir del mètode cas.
 • Les disfuncions de canell i mà a partir del mètode cas.
 • Les disfuncions del peu i el turmell a partir del mètode cas.
 • Demostració pràctica i tutorització de la habilitat diagnòstica en la lesió aguda i la cronicitat.
 • Administració del casos per grups: Plantejament d’hipòtesis, selección d’eines exploratòries, us del raonament clínic vinculant i proposta o demostració pràctica de la resolució del cas
 • Posada en comú  de la solució del cas  en els diferents estadis mitjançant aprenentatge col.laboratiu.

​Professorat

 • Rafel Donat Roca, PhD. Fisioterapeuta expert en Fisioteràpia neuromusculoesquelètica. Doctor en elearning i Gestió del Coneixement per la URV. Professor dels estudis de Fisioterapia de la UVIC- UCC Campus UManresa. Membre del Grup de Recerca GRIPFET de la Facultat de Ciències de la Salut de la UManresa. Exercici Lliure a COM Centre Mèdic de Manresa i Comarca.

Inscripció

Per fer la inscripció, cliqueu l'enllaç següent i segui els passos que es van indicant. En la primera pantalla, si no teniu les credencials de Blanquerna (nom d'usuari i password) primer caldrà que us enregistreu. Durant el procés d'inscripció, l'aplicatiu us demanarà la documentació següent:
- DNI
- Títol de Grau o matrícula de 4t curs del Grau.

Certificat d'assistència

Els participants al curs rebran un certificat d’assistència. Per obtenir-lo es requereix una assistència igual o superior al 80% de les sessions.