Curs d’eines de suport pedagògic per a la tutorització i avaluació d’estudiants en pràctiques (Curs posposat)

Credits 1 ECTS
CoordinationDra. Miriam Rodriguez
Price 260€
masters-i-postgraus-url

Curs de Formació Continuada

Fitxa del curs

Títol: Curs d’eines de suport pedagògic per a la tutorització i avaluació d’estudiants en pràctiques (6na. edició).
Coordinació: Míriam Rodríguez, PhD
Destinataris: Titulats en Infermeria, Fisioteràpia, Nutrició Humana i Dietètica i Farmàcia. També està obert a qualsevol professional de la salut que tutoritzi estudiants en pràctiques, i a les demandes explícites dels centres assistencials per tal de poder realitzar el curs en el propi centre.
Preu: 260€.
Descompte (no acumulatiu) del 15% en el preu de la matrícula a: alumni, estudiants de la Facultat de Ciències de la Salut Blanquerna-URL i membres del CFC*, COIB* i CODINUCAT*. 
*Cal aportar l'últim rebut d'aquest any.
Places: 15. Les places són limitades i s’atorgaran per rigorós ordre d’inscripció.
Calendari: A concretar amb els interessats
Lloc: Facultat de Ciències de la Salut Blanquerna-URL | c. Padilla, 326-332. Barcelona 

Presentació

Els professionals dels centres assistencials (tutors clínics) i el professorat universitari (tutors acadèmics) han de seguir línies i estratègies educatives comunes per tal d’assegurar la qualitat de l’aprenentatge dins del marc universitari. Conseqüentment, l’adquisició d’eines pedagògiques que facilitin i garanteixin un òptim procés de tutorització i avaluació dels estudiants en pràctiques, esdevé clau pels professionals de la salut implicats. La immersió en els contextos pràctics esdevé una oportunitat per a que els estudiants facin un aprenentatge significatiu a través del contacte amb els professionals de referència, els pacients i d’altres persones de l’entorn clínic.

Aquest curs de formació pretén, doncs, assentar les bases del procés formatiu i unificar criteris en relació als aprenentatges i l’avaluació pròpies del pràcticum, i la forma d’acompanyar els estudiants en el seu assoliment. 

Objectius

 • Conèixer les característiques dels graus en el marc de l’Espai Europeu d’Educació Superior.
 • Comprendre el procés d’ensenyament-aprenentatge.
 • Identificar els estils d’aprenentatge dels estudiants durant les pràctiques.
 • Entendre l’avaluació com un contínuum en el procés d’ensenyament-aprenentatge.
 • Integrar la pràctica reflexiva en els diferents processos educatius.

Programa

Sessió 1: L’adquisició d’eines per a la tutorització de l’estudiant en pràctiques.

 • El pràcticum en Ciències de la Salut.
 • La creació d’entorns d’aprenentatge efectius.
 • L’estil d’aprenentatge de l’adult.
 • Els protagonistes durant el pràcticum: estudiant, tutor clínic i tutor acadèmic.
 • La responsabilitat de l’estudiant i del tutor clínic en el procés d’aprenentatge pràctic.
 • La comunicació durant la tutorització.
 • Les eines pedagògiques durant el procés de tutorització.
 • L’ús de la pràctica reflexiva.

Sessió 2: L’avaluació estratègica de l’estudiant en pràctiques

 • La importància de l’avaluació.
 • Els criteris i mètodes avaluatius.
 • La planificació dels moments avaluatius clau.
 • Les dificultats en l’avaluació.
 • La gestió i resolució de conflictes durant el procés avaluatiu.

Sessió 3: La integració de les competències del tutor clínic a través de la simulació

 • Integració dels coneixements compartits en les dues primeres sessions.
 • Desenvolupar les habilitats necessàries pel creixement com a tutors clínics.
 • Resolució i anàlisi de situacions a través de la simulació.

Professorat

 • Miriam Rodríguez, PhD. Responsable de pràctiques de la Facultat de Ciències de la Salut Blanquerna-URL.

Procés d’inscripció

Per inscriure's al curs, cal enviar un email al Servei d’Informació i Orientació a l’Estudiant (SIOE), bsalutsioeinfor@blanquerna.edu, fent constar en l’assumpte el nom del curs i afegint el formulari d'inscripció degudament complimentat, com a document adjunt.

Documentació que cal adjuntar (escanejada per les dues cares):

Certificat d'assistència

Els participants al curs rebran un certificat d’assistència. Per obtenir-lo es requereix una assistència igual o superior al 80% de les sessions.

Informació

Servei d'Informació i Orientació a l'Estudiant (SIOE)
bsalutsioeinfor@blanquerna.edu